ஆறு அச்சு ரோபோக்கள்

  • Six Axis Robot Series

    ஆறு அச்சு ரோபோ தொடர்

    ஆறு அச்சு ரோபோ தொடர் ஆறு அச்சு ரோபோ தொடர் JZJ50A-270 (100A270) 50KG ஆறு அச்சு ரோபோ தொடர் JZJ06A-090 6KG ஆறு அச்சு ரோபோ தொடர் JZJ10A-160 10KG ஆறு அச்சு ரோபோ தொடர் JZJ20A-180 20KG தானியங்கி கையாளுதல் ரோபோவின் சுருக்கமான அறிமுகம்: 1. ஏற்றுதல் ரோபோவை இறக்குவது பல கிலோகிராம் முதல் பல நூறு கிலோகிராம் வரை பெரிய சுமை வரம்பைக் கொண்டுள்ளது; 2. இயங்கும் வேகம் வேகமாகவும் சரிசெய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கும்; 3. நெகிழ்வான செயல், சிக்கலான கையாளுதல் மற்றும் லோவாவை முடிக்க முடியும் ...