ஹை ஸ்பீட் பிரஸ் (எச்எக்ஸ் தொடர்) இழுக்கவும்

  • Pull Down High Speed Press (HX series)

    ஹை ஸ்பீட் பிரஸ் (எச்எக்ஸ் தொடர்) இழுக்கவும்

    DAYA நேராக பக்க இரட்டை கிராங்க் பஞ்ச் பிரஸ் வி.எஸ். . பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் வசதியானது. பிற பத்திரிகை பிற பத்திரிகைகள்: பராமரிப்பு தளம் இல்லாமல். கிளட்ச் பராமரிப்பு, குளிரூட்டும் எண்ணெயை மாற்றுவது, பிரதான மோட்டார் பெல்ட்டின் தளர்வான சரிசெய்தல் போன்றவை.